• CYFROWA SZKOŁA

  na wyciągnięcie ręki

  Podniesienie konkurencyjności / Sprawniejsze zarządzanie placówką / Kontrola programów nauczania
  Kontakt rodzica ze szkołą / Stały dostęp do aktualnych / informacji szkoły i klasy

 • CYFROWA SZKOŁA

  na wyciągnięcie ręki

  Stała kontrola ocen swojego dziecka / Bieżący dostęp do frekwencji /
  Dostęp do ogłoszeń klasowych i szkolnych / Dostęp do ogłoszeń klasowych i szkolnych

 • CYFROWA SZKOŁA

  na wyciągnięcie ręki

  Kontakt z rodzicem / Druk ocen na wywiadówkę / Szybkie sprawdzanie obecności / Planowanie sprawdzianów / Generowanie zestawień
  frekwencji / Tworzenie ogłoszeń klasowych

e-Dziennik

Konto Dyrektora

Moduł dyrektora to skuteczne narzędzie do zarządzania szkołą. Dyrektor na bieżącą ma podgląd do wyników nauczania w swojej szkole. Z łatwością jest w stanie sprawdzić jakie wyniki w nauce mają uczniowie. Szereg funkcji nadzoru pedagogicznego automatyzuje i przyśpiesza pracę. Dyrektor nie musi czekać na ręczne przygotowywanie zestawień nauczycieli, przygotowywane są one automatycznie wraz z bieżącym uzupełnianiem e-Dziennika. 

 

Korzyści dla Dyrektora:

 • Zwiększenie konkurencyjności placówki
 • Oszczędność czasu
 • Sprawniejsze zarządzanie szkołą
 • Podwyższona kontrola nauczania
 • Stały kontakt z rodzicami i nauczycielami

Konto Nauczyciela

Rozbudowane funkcje w koncie nauczyciela automatycznie przypisują zestaw narzędzi, którymi będzie zarządzać osoba mająca dostęp do tego konta.
System automatycznie rozróżnia czy nauczyciel ma wychowawstwo czy tez nie.

 

Korzyści dla Nauczyciela:

 • Lepsze zarządzanie czasem pracy
 • Stały kontakt z rodzicami
 • Wydruk automatycznie uzupełnionych świadectw oraz arkuszy ocen
 • Wygodne generowanie zestawień ocen na wywiadówkę

Konto Rodzica

Szkoła ma możliwość aktywacji kont rodzica, dzięki którym to właśnie rodzic będzie miał stałą kontrolę nad przebiegiem procesu nauczania swojego dziecka. Rodzic w każdej chwili może sprawdzić czy jego dziecko było dzisiaj w szkole i jakie oceny uzyskało. Dodatkowo rodzic może w korespondencji mailowej usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka.

 

Korzyści dla Rodzica:

 • Zwiększenie motywacji podopiecznego
 • Stały dostęp do aktualnych informacji na temat wyników dziecka
 • Bezpośredni kontakt z nauczycielami
 • Podgląd terminów prac klasowych oraz sprawdzianów
 • Usprawiedliwienia on-line 

Konto Ucznia

Uczeń na swoim koncie ma możliwość sprawdzania tematów lekcji oraz zapowiedzianych sprawdzianów. 

 

Korzyści dla Ucznia

 • Dostęp do ogłoszeń klasy i szkoły
 • Dostęp z każdego miejsca

Moduł Kontroli Zarządczej 

Z myślą o gminach dostarczamy Moduł Kontroli Zarządczej. Daje on możliwość monitorowania pracy szkół przez organ prowadzący, w tym ciągłej kalkulacji wydatków ponoszonych na utrzymanie szkół, Szkolnych Planów Nauczania, podglądu wyników szkoły pod kątem sprawdzianów czy egzaminów. Centralny system integruje wszystkie szkoły jakie ma pod opieką Wydział Oświaty, ZEAS lub inna jednostka.

Dodatkowo gmina może sprawdzać liczebność uczniów i nauczycieli, prowadzić ewidencję pomieszczeń szkół, a także na bieżąco monitorować koszty oświaty dla każdej placówki w przeliczeniu na ucznia.

 

Korzyści dla Organu prowadzącego:

 • Kontrola ponoszonych wydatków
 • Monitoring zasobów placówki
 • Nadzór nad poziomem nauczania
 • Zwiększona oszczędność czasu

Wypróbuj wersję demo e-Dziennika

WERSJA DEMO

Aktualności

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI