• e-Dziennik

    Złóż zamówienie mailowo lub telefonicznie - aktywacja w 20 min

Moduł Kontroli Zarządczej dla organu prowadzącego

Z myślą o gminach dostarczamy Moduł Kontroli Zarządczej. Daje on możliwość monitorowania pracy szkół przez organ prowadzący, poprzez:

  • dostęp do kalkulacji wydatków ponoszonych na utrzymanie szkół
  • nadzór nad Szkolnymi Planami Nauczania
  • kontrolę wyników szkoły pod kątem sprawdzianów i egzaminów
  • podgląd liczby uczniów oraz nauczycieli w poszczególnych placówkach

Centralny system integruje wszystkie szkoły jakie ma pod opieką Wydział Oświaty, ZEAS lub inna jednostka. Dodatkowo gmina może prowadzić ewidencję pomieszczeń w szkołach, a także na bieżąco monitorować koszty oświaty dla każdej placówki w przeliczeniu na ucznia.