• e-Dziennik

    Złóż zamówienie mailowo lub telefonicznie - aktywacja w 20 min

Konto Rodzica Informacje o koncie rodzica

Szkoła może aktywować konto rodzica, który dzięki temu będzie miał stałą kontrolę nad przebiegiem procesu nauczania swojego dziecka. Rodzic w każdej chwili może sprawdzić czy jego dziecko jest/było dzisiaj w szkole i jakie uzyskało oceny. Posiada także wgląd do istotnych wydarzeń szkolnych i ogłoszeń dotyczących jego dziecka. Dodatkowo ma możliwość usprawiedliwiania nieobecności za pomocą korespondencji mailowej.

Konto rodzica umożliwia:

  • Stała kontrolę ocen swojego dziecka z każdego przedmiotu
  • Bieżący dostęp do frekwencji
  • Usprawiedliwianie nieobecności on-line
  • Dostęp do ogłoszeń klasowych i szkolnych
  • Podgląd aktualnego planu zajęć