moja szkoła ma e-Dziennik

Dyrektor

cyfrowa szkoła
Podniesienie konkurencyjności
Sprawniejsze zarządzanie placówką
Kontrola programów nauczania
sprawdź
moja szkoła ma e-Dziennik

Nauczyciel

cyfrowa szkoła
Kontakt z rodzicem
Druk ocen na wywiadówkę
Szybkie sprawdzanie obecności
sprawdź
moja szkoła ma e-Dziennik

Rodzic

cyfrowa szkoła
Stała Kontrola ocen swojego dziecka
Bieżący dostęp do frekwencji
Usprawiedliwianie nieobecności on-line
Dostęp do ogłoszeń klasowych i szkolnych
sprawdź
moja szkoła ma e-Dziennik

Uczeń

cyfrowa szkoła
Sprawdzanie ocen i frekwencji
Podgląd planu lekcji i sprawdzianów
Dostęp do ogłoszeń klasowych i szkolnych
sprawdź
MODUŁ

Kontroli Zarządczej

cyfrowa edukacja
Z myślą o gminach dostarczamy Moduł Kontroli Zarządczej. Daje on możliwość monitorowania pracy szkół przez organ prowadzący, w tym ciągłej kalkulacji wydatków ponoszonych na utrzymanie szkół, Szkolnych Planów Nauczania, podgląd wyników Szkoły dla sprawdzianów i egzaminów
sprawdź